Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 29-årig kvinde fik den 2. maj 2003 foretaget en celleprøve hos en speciallæge. Prøven viste celleforandringer, og det blev aftalt, at der skulle tages vævsprøver fra livmoderhalsen.

Den 3. juli 2003 mødte patienten til det planlagte indgreb. Det viste sig imidlertid, at det ikke var muligt at tage biopsier på grund af livmoderhalsens størrelse og lejring, hvorfor speciallægen i stedet valgte at foretage et lille keglesnit i lokalbedøvelse.

Der blev klaget over, at speciallægen foretog en keglesnitsoperation i stedet for et indgreb med frysning, og at speciallægen ikke informerede patienten i tilstrækkeligt omfang, både før og efter indgrebet den 3. juli 2003.

Den fulde tekst

Klage over manglende indhentelse af samtykke

 

Nævnet fandt, at speciallægen ikke havde overtrådt lægeloven ved sin behandling af patienten den 3. juli 2003, men at speciallægen havde overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information og indhentelse af samtykke.

Nævnet vurderede blandt andet, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at speciallægen informerede og søgte at opnå samtykke fra patienten, da hun lå i gynækologisk leje med blottet underkrop.