Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 190

Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Nr L 190 1994-95, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19950321

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP)

Officielle noter

Ingen