Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 229

Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om Grønlands geologiske undersøgelse
Nr L 229 1994-95, 1. samling

Afgivet af Udvalget vedrørende Grønlandslove

Afgivet: 19950504

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde. Udvalget har fra

miljø- og energiministeren modtaget referatet af Grønlands

Landstings behandling af sagen.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Hans-Pavia Rosing (S) fmd. Tove Lindbo Larsen (S) Dorte Bennedsen (S) Søren Hansen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) Vibeke Peschardt (RV) Keld Albrechtsen (EL) Sonja Albrink (CD) Otto Steenholdt (V) nfmd. Mariann Fischer Boel (V) Ulla Tørnæs (V) Johannes Martin Olsen (V) Bendt Bendtsen (KF) Helge Adam Møller (KF) Gitte Seeberg (KF) Ole Donner (FP)

Officielle noter

Ingen