Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 237

Betænkning over Forslag til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre
Nr L 237 1994-95, 1. samling

Afgivet af Udvalget vedrørende Grønlandslove

Afgivet: 19950504

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Fremskridtspartiet stemte i sin tid for hjemmestyreloven ud fra den forudsætning, at der skal ændres på bloktilskuddet, således at der sker en gradvis reduktion og indgås en aftale om tilbagebetaling af et beløb, såfremt Grønland på et tidspunkt får mulighed for dette. Når dette sker, vil der være tale om reelt hjemmestyre.

Hans-Pavia Rosing (S) fmd. Tove Lindbo Larsen (S) Dorte Bennedsen (S) Søren Hansen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) Vibeke Peschardt (RV) Keld Albrechtsen (EL) Sonja Albrink (CD) Otto Steenholdt (V) nfmd. Mariann Fischer Boel (V) Ulla Tørnæs (V) Johannes Martin Olsen (V) Bendt Bendtsen (KF) Helge Adam Møller (KF) Gitte Seeberg (KF) Ole Donner (FP)

Officielle noter

Ingen