Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 55-årig kvinde blev indlagt på kirurgisk afdeling på grund af mavesmerter. I forbindelse med undersøgelse for dette, blev der taget et røntgenbillede af lungerne. Dette røntgenbillede blev beskrevet som visende et infiltrat på lungen. Patienten blev senere afsluttet fra kirurgisk afdeling uden efterfølgende kontrol, og røntgenfundet blev ikke omtalt i epikrisen. Patienten fik 1 ½ år senere konstateret lungekræft.

Der blev blandt andet klaget over, at lægerne på baggrund af røntgenundersøgelsen af lungerne ikke iværksatte yderligere udredning af det derved fundne.

Den fulde tekst

Klage over manglende opfølgning på undersøgelsesfund

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af de i behandlingen involverede læger. Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om den epikriseskrivende læge i epikrisen havde anført, at der var fundet et infiltrat, og havde bedt patientens egen læge om at iværksætte undersøgelse heraf. Nævnet lagde vægt på, at epikrisen til egen læge bør indeholde relevante oplysninger om resultatet af de undersøgelser, der er foretaget, og den behandling, der er påbegyndt.