Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 12-årig dreng henvendte sig til speciallæge, idet han havde nedgroet negl. Lægen foretog operativ fjernelse af dele af neglen.

Der blev klaget over resultatet af indgrebet, idet der ikke forud herfor var informeret om, at operationsresultatet ville blive som det aktuelle.

Den fulde tekst

Klage over mangelfuld information

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af speciallægen for behandlingen eller for den givne information, men fandt, at speciallægen specifikt skulle have anført i journalen, at patienten var oplyst om, at neglens udseende efter indgrebet ville kunne ændre sig.