Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 26-årig kvinde fik på grund af følger efter et trafikuheld foretaget tandreguleringsbehandling af en specialtandlæge.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med afslutningen af tandreguleringsbehandling, idet hun fik foretaget nedslibning af intakte tænder uden behov for behandling, samt fjernet emalje på en fortand, som var intakt forud for behandlingen.

Den fulde tekst

Klage over tandreguleringsbehandling efter ulykke

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af den udførte behandling, herunder at resultatet blev stabiliseret ved hjælp af en metaltråd, som blev limet på bagsiden af tænderne, samt at der blev foretaget beslibning af tænderne i form af mindre korrektioner med henblik på at forbedre tændernes udseende.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af de fotografier, som blev taget henholdvis før og efter behandlingen, at der ikke efter afslutningen af behandlingen kunne konstateres emaljeskader på tænderne, som ikke var til stede ved indledningen af behandlingen.

Nævnet fandt anledning til kritik af, at specialtandlægen ikke havde sikret sig tilstrækkelig samtykke til behandlingen af patienten, samt anledning til kritik af den foretagne journalføring. Nævnet lagde vægt på, at patienten anførte, at det i forbindelse med afslutningen af tandreguleringsbehandlingen alene blev aftalt, at én tand skulle tilslibes lidt.

Videre lagde nævnet vægt på, at specialtandlægen anførte, at han foretog en beslibning af de lodrette flader på 2 tænder. Endvidere blev der foretaget en ganske let affladning af skærekanten på en tredje tand med fjernelse af uregelmæssigheder.

Herudover lagde nævnet vægt på, at det ikke fremgik af journalen, at der blev foretaget ovennævnte beslibning af de 3 tænder, herunder hvornår denne beslibning fandt sted. Det fremgik endvidere ikke af journalen, at patienten gav samtykke til denne del af behandlingen.

Nævnet fandt det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at patienten forud for behandlingen havde givet samtykke til beslibning af 2 af de 3 tænder.