Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 26-årig kvinde henvendte sig til speciallæge for at få fjernet strækmærker opstået i forbindelse med en graviditet. Efterfølgende var patienten ikke tilfreds, idet ikke alle mærker var fjernet.

Der blev klaget over, at operationen ikke gav det ønskede resultat.

Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af speciallægen for den forud for operationen givne information, idet nævnet fandt, at patienten burde have været informeret om, at en operation ikke ville kunne fjerne samtlige strækmærker, men kun et mindre antal.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af selve behandlingen.