Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 23-årig kvinde henvendte sig til en speciallæge i plastikkirurgi med henblik på brystkorrigerende operation, idet hun ønskede væsentlige større og noget løftede bryster. Efterfølgende blev der foretaget operation med indsættelse af silikoneproteser på henholdsvis 650 og 700 cc.

Der blev klaget over, at det kosmetiske resultat af operationen ikke var tilfredsstillende, idet brysterne hang og var uens. Endvidere var der tilkommet et ar på ryggen som følge af en for stram forbinding.

Herudover blev der klaget over, at patienten forud for indgrebet ikke modtog korrekt information af speciallægen.

Den fulde tekst

Klage over brystforstørrende operation

 

 

Nævnet lagde vægt på, at patienten ifølge journalen blev informeret om tre forskellige operationstyper, henholdsvis brystløft, indsætning af protese og en kombination af de to operationer.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000, at der er skærpede krav til den patientinformation, der skal gives forud for kosmetiske indgreb, idet patienter, der ønsker kosmetiske indgreb, som regel ikke har en helbredsforringende sygdom.

Videre fremgår det af vejledningen, at kosmetiske indgreb i alle tilfælde tilsiger fyldestgørende information om det pågældende indgreb, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af indgrebet og om risikoen for komplikationer og bivirkninger, herunder senfølger/langtidskomplikationer. Lægen skal således informere patienten om det forventede behandlingsresultat ved det pågældende indgreb.

Nævnet fandt, at speciallægen ikke i tilstrækkelig grad informerede patienten om det forventede resultat af operationen. Nævnet fandt således, at han burde have foreslået patienten en anden operation, da der var en meget stor sandsynlighed for, at brysthuden vil give sig, så brysterne ville komme til at hænge endnu mere efter indgrebet, og forskellen på brysterne ville blive endnu større.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af den tekniske udførelse af operationen og den efterfølgende behandling med en stram bandage for at undgå, at proteserne tyngede alt for meget i huden.