Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 45-årig kvinde fik som barn konstateret en kronisk hudlidelse med knuder, vorter og hårdhud. Svulsterne kan være godartede, men kan også udvikles til hudkræft. I 1980 blev det anslået, at patienten havde haft mere end 550 svulster. Gennem årene modtog patienten behandlinger under lokalbedøvelse for sin sygdom på en dermatologisk afdeling. Den 13. november 2001 blev patienten behandlet med laser for sin sygdom af en overlæge på denne afdeling.

Den 5. marts 2002 blev patienten indlagt på et andet hospital på grund af sårdannelse i hovedbunden efter laserbehandling. Lægerne fandt her et 2 x 3 cm stort dødt hudområde i hårbunden.

Der blev klaget over, at patienten ikke forud for laserbehandlingen blev informeret om, at overlægen ville fjerne mere end 30-40 knuder, vorter og hård hud, og at hun ikke var blevet tilstrækkeligt informeret om narkosens varighed. Der blev endvidere klaget over, at overlægen ikke udførte laserbehandlingen korrekt.

Den fulde tekst

Klage over behandlingen af en kronisk hudlidelse (xeroderma pigmentosum) samt informationen i forbindelse med laserbehandling

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af overlægens information til patienten, idet nævnet fandt, at patienten havde samtykket til at få fjernet 30-40 elementer fra kroppen, mens der ifølge journalen faktisk blev fjernet flere hundrede elementer. Som følge heraf varede bedøvelsen længere end patienten var orienteret om.

Nævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere overlægens behandling af patienten. Ved afgørelsen lagde nævnet vægt på, overlægen den 13. november 2001 havde fjernet forstadier til hudkræft 4-5 steder i hårbunden, og at patienten i marts 2002 fik konstateret, at et hudområde i hårbunden var dødt, samt at en mikroskopisk undersøgelse af fjernet sårvæv i den forbindelse viste spinocellulært carcinom. Det var nævnets opfattelse, at det pågældende spinocellulære carcinom sandsynligvis allerede var til stede ved overlægens laserbehandling den 13. november 2001, og at det laserkirurgiske indgreb derfor var ufuldstændigt.