Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 61-årig kvinde gled på et glat gulv og fik derved smerter i ryggen. Hun blev undersøgt på skadestuen. Afdelingslægen ordinerede røntgenbilleder af bryst- og lænderygsøjlen, som efter hans vurdering ikke viste friske tegn på brud, hvorefter patienten tog hjem. Dagen efter blev røntgenbillederne gennemgået ved røntgenkonference og en reservelæge tilføjede til skadejournalen, at man havde fundet ”mulig brud i 12. brysthvirvel ikke sikkert frisk. Patienten blev ikke kontaktet.

En læge på røntgenafdelingen beskrev røntgenoptagelserne som ”kileform af hvirvelkorpus 12. brysthvirvel. Det ligner ikke umiddelbart en frisk fraktur, men dette kan heller ikke udelukkes ...”

Patienten anførte, at hun efterfølgende fik behandling for sine rygsmerter samt fik foretaget MR-skanning, som viste moderat sammentrykning af forreste del af 12. brysthvirvellegeme med et mindre knoglestykke trædende ind i rygmarvskanalen, hvor rygmarven ses let trykket men omgivet af rygmarvsvæske. Endvidere beskrev MR-skanningen degenerative forandringer af hvirvellegemer og bindevævsskiver samt forsnævring af rygmarvskanalen i lænderygsøjlen.

Der blev klaget over, at reservelægen ikke informerede om, at man på røntgenkonferencen havde fundet, at hun havde et muligt brud af brysthvirvel nr. 12.

Den fulde tekst

Klage over manglende oplysning om røntgenfund af muligt brud efter udskrivelse

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for kritik af reservelægens information af patienten.

Det fremgik af journalen, at reservelægen havde deltaget i røntgenkonference sammen med røntgenlægen, og konklusionen af denne konference var, at der måske var et brud i 12. brystkassehvirvel, og om det i givet fald var af ældre dato.

Reservelægen antog på baggrund af sygehistorie og den allerede foretagne vurdering af en kollega i skadestuen, at det drejer sig om et ældre brud.

Nævnt fandt, at reservelægen handlede i strid med lov om patienters retsstilling ved ikke at informere patienten om den vurdering af røntgenbilleder af hendes rygsøjle, der blev foretaget på røntgenkonferencen.