Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 68-årig kvinde henvendte sig til speciallæge, idet patienten ønskede gennemført en laserpeeling i ansigtet, idet hun var generet af ar efter acne på kinder, over næsen og på hagen. Efter gennemførelse af behandlingen var patientens hud meget tynd, øm, fyldt med ar og røde knopper.

Der blev klaget over selve behandlingen.

Den fulde tekst

Klage over manglende effekt og følger af laserbehandling i ansigtet

 

 

Patientklagenævnet fandt anledning til kritik af speciallæge for behandlingen, og nævnet besluttede at indskærpe speciallægen i fremtiden at udføre sit virke med større omhu. Nævnet fandt herved, at det var usandsynligt, at den tilbudte og gennemførte behandling ville føre til et gunstigt slutresultat samtidig med, at det var forudsigeligt, at der var en væsentlig risiko for bivirkning eventuel af varig karakter.