Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 21-årig kvinde fik foretaget operation hos speciallæge, idet patientens bryster var uens i størrelsen. Efter indgrebet fandt patienten, at der var opstået utilfredsstillende ardannelse.

Der blev klaget over, at der blev begået fejl ved operationen.

Den fulde tekst

Klage over brystformindskende operation

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af speciallægen for den foretagne behandling. Nævnet fandt videre ikke grundlag for at antage, at patienten forud indgrebet ikke havde modtaget tilstrækkelig information, herunder havde fået udleveret skriftlig information. Nævnet fandt imidlertid anledning til kritik af speciallægen for den foretagne journalføring, idet det ikke af journalen fremgik, at der var udleveret skriftligt informationsmateriale til patienten.