Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 105

Betænkning over Forslag til lov om ændring af hittegodsloven
Nr L 105 1997-98. 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19980120

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

 

 Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) 

  Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. 

  Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink 

  (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage 

  Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther 

  (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP) 

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen