Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 22-årig kvinde havde siden barndommen været generet af meget kraftig håndsved og blev den 8. september 2000 opereret herfor ved en kikkertoperation i brystkassen. Operationsresultatet var godt for så vidt angår hænderne, men patienten havde fået en prikkende fornemmelse bælteformet over brystkassen og på overarmene. Hun havde endvidere fået nedsat svedtendens og nedsat tendens til rødme i venstre ansigtshalvdel.

Der blev klaget over, at lægen ikke informerede patienten om, at hun også ville miste svedkirtler andre steder end på hænderne.

Den fulde tekst

Klage over manglende information forud for operation af kraftig håndsved

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere lægen for hans manglende information i forbindelse med behandlingen.

Lægens information forud for operationen bestod i en gennemgang af teknikker ved operationen, risiko for udvikling af Horners syndrom samt risiko for øget svedtendens andre steder på kroppen. Lægen informerede således ikke konkret om risikoen for, at der kunne komme forskel på rødmetendensen på de to sider af ansigtet, som er en velkendt om end sjælden bivirkning.

Patientklagenævnet lagde vægt på, at det ved indgreb for lidelser, der ikke er invaliderende eller ondartede, er vigtigt at nævne alle bivirkninger for patienterne, så de selv på et informeret grundlag kan tage stilling til, om de ønsker indgrebet foretaget.

Lægen burde derfor have informeret om risikoen for asymmetrisk rødmen, idet der var tale om operation for en lidelse, der ikke var invaliderende eller ondartet.