Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 20-årig kvinde henvendte sig til en plastikkirurg for at få rettet sin næseryg. Operationen forløb uden komplikationer, men efterfølgende var patienten utilfreds med operationsresultatet.

Der blev klage over, at der ikke var foretaget korrekt behandling.

Den fulde tekst

Klage over manglende information forud for næsekorrektion

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af speciallægen for den forud for indgrebet givne information, idet nævnet lagde vægt på, at der ved den type indgreb, som alene sker på kosmetisk indikation, gælder en skærpet informationspligt. Nævnet fandt således, at patienten forud for indgrebet burde være gjort opmærksom på, at det kosmetiske resultat muligvis ikke kunne leve op til forventningerne, og at resultatet dermed kunne blive dårligere end udgangspunktet. Informationen forud for behandlingen blev givet af en ikke sundhedsperson. Nævnet fandt derfor, at det var lægen, der skulle foretage operationen, der var ansvarlig for, at der forud for operationen var givet tilstrækkelig information herom. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af selve operationen.