Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 142

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om boligbyggeri
Nr L 142 1990-91, 2. samling

Afgivet af Boligudvalget

Afgivet: 19910516

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Mindretallet finder, at det er nødvendigt at præcisere i loven, at sociale boligselskaber har til opgave at forsyne økonomisk svagtstillede danske lejere med boliger. Denne præcisering er nødvendig, fordi boligministeren ikke har villet garantere Folketinget, at der vil være vandtætte skodder mellem udenlandske og danske selskabers kapital, såfremt de sociale boligselskaber opretter datterselskaber eller på anden måde etablerer sig i udlandet med henblik på byfornyelse eller administration.

Boligministeren har heller ikke villet præcisere, hvorfra startkapitalen til eventuelle udenlandske selskaber skulle komme. På baggrund af den senere tids mange skandaler om bl.a. kreditforeningernes udenlandske virksomhed kan det ikke være et formål, at enten skatteyderne eller lejere i sociale boligselskaber skal bidrage til byfornyelse eller opbygning af sociale boligselskaber i udlandet.

Baadsgaard (S) fmd. Pia Gjellerup (S) Lissa Mathiasen (S) Jørn Pedersen (S) Grete Schødts (S) Else Marie Mortensen (S) Holger K. Nielsen (SF) Pelle Voigt (SF) Sonja Albrink (CD) Pernille Sams (KF) Aagaard (KF) Eva Møller (KF) Mejdahl (V) Bodil Thrane (V) Kirsten Jacobsen (FP) nfmd. Jørgen Estrup (RV) Lysholm Christensen (KRF)

Officielle noter

Ingen