Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 49-årig kvinde henvendte sig i begyndelsen af oktober 2001 telefonisk til i sin tidligere tandlæges klinik og anmodede om aktindsigt i sin journal, som tandlægen havde i sin besiddelse. Tandlægen imødekom ikke anmodningen om udlevering af journalen.

Der blev klaget over, at tandlægen afslog anmodningen om aktindsigt i at få udleveret materialet. Patienten anførte, at tandlægen havde nægtet at udlevere kopi af journal og røntgenbilleder.

Den fulde tekst

Klage over tandlæges afslag på anmodning om aktindsigt

 

 

Nævnet fandt, at tandlægen ikke havde været berettiget til at afslå patientens anmodning om aktindsigt, idet han i henhold til lovgivningen på anmodning herom var forpligtet til at udlevere journalen, som var i hans besiddelse.