Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 68

Betænkning over Forslag til lov for Grønland om sommertid
Nr L 68 1989-90, 1. samling

Afgivet af Udvalget vedrørende Grønlandslove

Afgivet: 19891129

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Jane Oksen (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Officielle noter

Ingen