Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 77

Betænkning over Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland
Nr L 77 1989-90, 1. samling

Afgivet af Udvalget vedrørende Grønlandslove

Afgivet: 19891129

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde og indstiller dette

til vedtagelse uændret.

Udvalget indstiller endvidere, at Folketinget vedtager, at udvalget vedbliver at bestå indtil samlingens slutning.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Jane Oksen (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Officielle noter

Ingen