Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 70-årig kvinde blev indlagt på kirurgisk afdeling på grund af smerter nedadtil i venstre side af maven, opkastning og manglende afføring. Hun blev den følgende dag opereret for indeklemt navlebrok og et par dage senere udskrevet. Dagen efter udskrivelsen blev patienten indlagt igen på grund af manglende afføring og kvalme samt en anfaldsvis jagende fornemmelse i maven. Ved en røntgenundersøgelse af maven blev det vurderet, at der var tale om tarmslyng, og der blev ved en kikkertundersøgelse af tyktarmen fundet en knude. I forbindelse med oplæggelse af et rør i tarmen gik der hul på tarmen, som blev syet, og der blev givet antibiotika. Patienten havde i de følgende dage svingende temperatur og dårlig tømning af maven. Da tilstanden fortsat efter ca. 2 uger endnu ikke var blevet bedre, blev patienten opereret igen, og man fandt ved denne operation utæthed af sammensyningen af tarmen, samt en stor betændelsesansamling og en del afføring i bughulen. Lægerne valgte herefter at sætte en såkaldt lynlås i såret, således at man kunne observere tilstanden og skylle bughulen. Ca. 2 uger senere blev såret lukket.

Der blev klaget over, at lægerne ikke undersøgte og behandlede patienten korrekt under indlæggelsen fra den 18. til den 21. februar 2002, at lægerne fandt grundlag for at sende patienten hjem den 21. februar 2002 på trods af hendes dårlige tilstand, at lægerne ikke undersøgte og behandlede patienten korrekt under indlæggelsen fra den 22. februar til den 13. marts 2002 at operationen den 26. februar 2002 ikke blev gennemført korrekt, at lægerne ikke gav tilstrækkelig information under indlæggelserne i perioden fra den 17. februar til den 13. marts 2002 og at kvinden ikke kunne få aktindsigt i sin journal.

Den fulde tekst

Klage over behandling af tarmproblemer som førte til tarmbrist

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlæge 1 for hans behandling af patienten i forbindelse med indlæggelsen. Nævnet lagde herved til grund, at patienten blev indlagt akut med symptomer på tarmstop, men at der alene blev foretaget en objektiv undersøgelse patienten, og at der ikke blev suppleret med f.eks. et oversigtsbillede over bughulen.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af patienten i forbindelse med kikkertundersøgelsen. Nævnet lagde herved til grund, at overlægen ved kikkertundersøgelsen vurderede, at der den følgende dag skulle anlægges et rør i tarmen for at sikre passage. Det var nævnets vurdering, at man allerede samme dag skulle have forsøgt anlæggelse af røret, idet tarmen var voldsomt udspilet, og der var risiko for at den ville briste.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlæge 1 for hans behandling af patienten i forbindelse med undersøgelsen og behandlingen af patienten for indeklemt brok, men nævnet fandt dog at det havde været hensigtsmæssigt, om overlægen forinden operationen havde foranlediget en oversigtsundersøgelse af bughulen for at afklare fundet af et indeklemt navlebrok og indlæggelsessymptomerne.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægerne for deres information til patienten. Nævnet lagde herved til grund, at det flere gange af journalen fremgik, at patienten blev informeret om undersøgelsesfund og behandlingsmuligheder.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægerne i forbindelse med patientens anmodning om aktindsigt. Nævnet lagde herved til grund, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om lægerne havde modtaget patientens anmodning om aktindsigt.