Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 31-årig kvinde blev vaccineret mod tuberkulose. Patienten var venstrehåndet og gav samtykke til, at vaccinationen blev givet på højre overarm for at gøre eventuelt sårpleje nemmest muligt. Der var bagefter en 8 mm fortykkelse på armen.

Der blev klaget over, at speciallægen ikke informerede tilstrækkeligt, inden han vaccinerede midt på højre overarm.

Den fulde tekst

Klage over manglende information forud for vaccination

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke, at speciallægen havde overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information, men fandt at han havde overtrådt lægeloven ved sin journalføring af informationen. Nævnet fandt ikke, at speciallægen havde overtrådt lægeloven ved sin behandling af patienten.

Nævnet lagde vægt på, at speciallægen informerede patienten om, at vaccinationen kunne efterlade et lille fladt ar. Han informerede om, at vaccinen skulle injiceres i en skuldermuskel omkring en 1/3 nede af overarmen. Speciallægen oplyste, at denne placering var hensigtsmæssig, idet beklædning normal ikke ville stramme på dette sted, samt at man selv kunne holde øje med et eventuelt væskende sår.

Speciallægen afslog at sætte vaccinationen på undersiden af armen, da der så ville være risiko for utilsigtet injektion og bylddannelse, forlænget heling og sekundær infektion. Han afviste ligeledes vaccinationen på ryggen, da det er noget, man gør på mindre børn, for at de ikke kan nå området.

Det var nævnets vurdering, at denne vaccination blev givet efter retningslinierne for vaccination, og at der blev oplyst om evt. bivirkninger.

Da det ikke fremgik af journalen, at der var informeret om behandlingen og om bivirkninger af vaccinationen, fandt nævnet anledning til kritik af journalføringen.