Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 91-årig kvinde blev den 29. september 2003 indlagt på grund af væskeunderskud og konfusion. Patienten boede på plejehjem og havde været blind siden barndommen. Hun led af nedsat stofskifte, knogleskørhed, åreforkalket hjerte og blodmangel, og modtog herfor forskellige medikamenter samt blodtransfusioner.

Ved indlæggelsen var hun forvirret og urolig. Hun havde normal puls, blodtryk og temperatur samt normalt iltindhold i blodet. Den kliniske undersøgelse var vanskelig på grund af dårlig medvirken, men der blev konstateret normale forhold ved undersøgelse af hjerte, lunger og mave. Der blev ordineret væskebehandling, men patienten ønskede ikke anlæggelse af drop, og hun blev udskrevet til plejehjemmet den 1. oktober 2003.

Imidlertid blev patienten genindlagt samme dag, den 1. oktober 2003, idet hun angiveligt var blevet dårligere på plejehjemmet og var konstant råbende. Ved indlæggelsen fandt en reservelæge, at patientens tilstand stort set var som ved tidligere indlæggelser. Patienten var kronisk medtaget og ønskede ikke undersøgelse og behandling, hvilket en afdelingslæge meddelte de pårørende den 2. oktober 2003. Den 3. oktober 2003 blev patienten udskrevet til plejehjemmet. Hun afgik ved døden den 3. oktober 2003.

Der blev klaget over, at den ældre dame ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse, behandling, observation eller pleje.

Den fulde tekst

Klage over manglende behandling og udredning af 91- årig

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere hverken de involverede sygeplejersker eller de involverede læger.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at de involverede læger foretog relevante undersøgelser af patienten, herunder relevante blodprøver, røntgenundersøgelse af lungerne. Undersøgelserne viste, at hun var kronisk medtaget, at der var tegn på væskemangel, og der blev relevant ordineret intravenøs behandling med sukkervand (isotonisk glukose). Der blev endvidere lagt vægt på, at der er på det foreliggende grundlag blev udført relevante observationer og behandlinger i forbindelse med plejen blandt andet observation af vejrtrækning, væskebalance, og udført mundhygiejne samt forebyggelse af liggesår.