Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 14-årig dreng blev den 30. marts 2002 kl. 11.45 indlagt på en børneafdeling på grund af pludseligt opståede smerter i venstre nederste del af maven samt forstoppelse. Drengen blev undersøgt af en reservelæge, der ved sin undersøgelse af bugen fandt normale forhold, og han mente at der var tale om forstoppelse og ordinerede afføringsmiddel.

Den 31. marts 2002 konstaterede en anden reservelæge, at drengen havde kvitteret hårde og knoldede afføringer, og at smerterne i maven var forsvundet. Reservelægen udskrev herefter drengen.

Den 1. april 2002 henvendte drengen sig igen, idet venstre sten var rød og øm, og han havde 38 °C i temperatur. En læge fra kirurgisk afdeling mente ikke, at drejning (torsion) af venstre sten kunne udelukkes, hvorfor drengen blev opereret samme dag. Ved operationen blev begge sten fundet med god blod forsyning (vitale), og stenene blev syet fast (fikseret).

Der blev klaget over, at drengen i perioden fra den 30. marts til den 1. april 2002 ikke modtog en korrekt behandling, idet der mest blev fokuseret på forstoppelse og afføringsproblemer, og at lægerne ikke var tilstrækkelig opmærksomme på problemer med sædstrenge/testikler.

Den fulde tekst

Klage over manglende undersøgelse af testikler

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere reservelægen, fordi vedkommende hverken undersøgte brokporte eller de ydre kønsorganer.