Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen)

 

I bekendtgørelse nr. 990 af 2. oktober 2006 om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen) foretages følgende ændring:

§ 1

I § 16, stk. stk. 2, ændres ”pr. 1. januar 2007” til: ”pr. 1. januar 2008”.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder