Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 31-årig kvinde fik den 30. april 2001 foretaget en operation for nærsynethed. Den følgende dag blev der foretaget en kontrol, hvor der ikke blev konstateret noget unormalt. I de følgende to uger henvendte patienten sig flere gange til klinikken for at få undersøgt sit venstre øje, da hun havde tågesyn. Det var imidlertid ikke muligt at blive tilset af en øjenlæge, og sygeplejersken på klinikken undersøgte på et tidspunkt i denne periode patientens øjne og foreslog hende at dryppe øjnene med kunstig tårevæske ved siden af antibiotikum. Ved 14-dages kontrollen blev det konstateret, at patienten havde folder i hornhinden på venstre øje.

Der blev klaget over, at øjenlægen ikke undersøgte patienten tilstrækkeligt ved 1. dags kontrollen den 1. maj 2001, og at han derved overså folder i hornhinden på hendes venstre øje. Der blev videre klaget over, at patienten ikke blev behandlet for folder i hornhinden i perioden fra den 1. til den 15. maj 2001, da hun flere gange rettede henvendelse til klinikken for at få undersøgt sit venstre øje.

Den fulde tekst

Klage over efterforløb i forbindelse med operation for nærsynethed

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere sygeplejersken.

Nævnet lagde herved vægt på, at sygeplejersken ved patientens henvendelse til klinikken anbefalede hende at anvende kunstig tårevæske, som er klinikkens standardbehandling og som altid medgives ved operation.

Nævnet lagde til grund, at uanset at øjendråberne kan fås i håndkøb og normalt bliver udleveret på klinikken i umiddelbar forbindelse med operationen, så var der her tale om en særlig situation, hvor en patient nogle dage efter operationen henvendte sig på grund af problemer med øjnene. Nævnet har videre lagt til grund, at sygeplejersken ikke havde fået uddelegeret kompetence til at varetage en opfølgende kontrol postoperativt.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere øjenlægen for hans journalføring af behandlingen af patienten den 1. maj 2001, idet han ikke havde noteret korrekt dato samt navn/initialer på sit journalnotat.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere øjenlægen for hans behandling af patienten ved 1. dags kontrollen.

Nævnet lagde herved vægt på, at øjenlægen ved 1. dags kontrollen anvendte 10-15 minutter på at undersøge patientens øjne i form af en måling af synsstyrken på hvert øje, en måling af brydningsstyrken på hvert øje samt en undersøgelse af hornhinden på hvert øje i spaltelampemikroskopet. Han fandt herefter tilstanden tilfredsstillende uden folder i hornhinderne (microfolds), og der blev aftalt ny kontrol to uger senere.

Nævnet oplyste, at mikrofolderne næsten altid dannes inden for det første døgn efter operationen, og de kan på dette tidspunkt nemt rettes. Undersøgelsen for mikrofolder sker ved hjælp af et spaltelampemikroskop, og denne undersøgelse kan udføres tilstrækkeligt på højst 3-4 minutter, og såfremt der er mikrofolder, kan de næsten ikke overses af en erfaren øjenlæge.

Det var nævnets vurdering, at det angivne tidsrum var tilstrækkeligt til at bedømme resultatet af operationen og opdage eventuelle komplikationer, herunder mikrofolder, idet en synsprøve og en måling af brydningsstyrken på begge øjne kan udføres på maksimalt 5 minutter, og det kun tager 6-8 minutter at foretage en grundig spaltelampeundersøgelse af begge øjne.