Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 54- årig mand blev den 24. juni 2003 indlagt på kirurgisk afdeling på et sygehus til operation for kræft i endetarmen. Operationen blev foretaget den 25. juni 2003 af overlæge K, som fjernede en knude og fremlagde tyndtarmen gennem bugvæggen. Sygeplejerske B og sygeplejerske A assisterede begge ved operationen. I dagene efter operationen blev patienten undersøgt af forskellige læger, som blandt andet fandt upåfaldende forhold vedrørende maven, og forskellig størrelse væskeoverskud.

Den 3. juli 2003 fandt man ved en reoperation blandt andet diffus bughindebetændelse. Ved optælling af operationsservietterne viste det sig, at man havde 1 serviet mere end lagt frem. Den opererende overlæge K konkluderede, at denne serviet måtte have været efterladt fra primæroperationen den 25. juni 2003.

Ved slutningen af operationen faldt blodtrykket, og postoperativt, hvor patienten blev behandlet i respirator, var blodtrykket fortsat lavt trods intensiv medicinsk behandling. Patienten afgik ved døden den 3. juli 2003 kl. 20.12.

Der blev klaget over, at operationen den 25. juni 2003 ikke blev foretaget korrekt, idet der blev efterladt en serviet i bughulen, og at patienten ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling efter operationen i perioden fra den 25. juni til den 3. juli 2003.

Den fulde tekst

Klage over glemt serviet i bughulen

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere både sygeplejerske A og sygeplejerske B, idet både sygeplejerske A og sygeplejerske B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres optælling af servietter i forbindelse med operationen den 25. juni 2003, idet der blev glemt en serviet, og de havde begge ifølge instruksen på afdelingen ansvaret herfor.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de læger fra kirurgisk afdeling, der var involveret i behandlingen af patienten i perioden fra den 25. juni til den 3. juli 2003.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at symptomerne på svigtende blodforsyning til et tarmstykke kan være beskedne, og specielt i perioden efter en større operation i bughulen, kan det vare dage før en sådan komplikation erkendes. Ifølge det oplyste i journalen, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere, at de involverede læger ikke på et tidligere tidspunkt mistænkte denne komplikation.