Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 46-årig mand blev den 26. december 2003 indlagt på neurologisk afdeling på grund af mistanke om blodprop i hjernen/hjerneblødning. Han var sukkersygepatient og var på indlæggelsestidspunktet i behandling med insulin, som han fortsat skulle have under indlæggelsen.

Patienten administrerede selv sin indtagelse af insulin under indlæggelsen, idet personalet blot skulle informere ham om resultatet af blodsukkermålingerne.

Den 28. december 2003 kom blodsukkermålingerne fra laboratoriet senere end normalt. Proceduren på neurologisk afdeling var, at laboratoriet via printer skulle sende svar til afdelingen, hvilket imidlertid ikke var sket i dette tilfælde. Den vagthavende sygeplejerske afventede derfor hjælp fra den koordinerende sygeplejerske til at hente svaret via sygehusets Edb-system (LABKA). Som følge heraf fik patienten først kl. 21.30 svaret på en blodsukkermåling foretaget kl. 14.

Den 30. december 2003 blev patienten udskrevet, idet der ikke var blevet fundet tegn på blodprop i hjernen.

Der blev klaget over, at den vagthavende sygeplejerske ikke behandlede patienten tilstrækkeligt for hans sukkersyge, idet hun for sent gav ham svar om, hvor meget insulin han skulle tage.

Den fulde tekst

Klage over, at en sygeplejerske på en neurologisk afdeling for sent gav en sukkersygepatient oplysning om hans blodsukkerværdi

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den vagthavende sygeplejerske eller afdelingssygeplejersken. Det var nævnets opfattelse, at den vagthavende sygeplejerske havde foretaget en relevant klinisk bedømmelse af patienten, og at det ikke var udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at hun ikke på baggrund heraf fandt anledning til at foretage sig yderlige for at fremskynde svarene fra laboratoriet. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejersken havde tilegnet sig den kompetence at kunne gøre brug af LABKA Edb-systemet, inden hun gik i vagt alene. Nævnet fandt videre, at det havde været hensigtsmæssigt, om afdelingssygeplejersken havde sikret sig, at den vagthavende sygeplejersken besad kompetencen til at kunne gøre brug af LABKA Edb-systemet, inden hun gik i vagt alene.

Der var endvidere klaget over, at den udskrivende læge ikke sendte et udskrivningsbrev til patientens praktiserende læge, som skulle færdigbehandle ham. Nævnet fandt ikke grundlag for til kritik af afdelingens fremgangsmåde.