Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 62-årig kvinde blev indlagt på onkologisk afdeling med henblik på efterbehandling af tyktarmskræft i form af kemoterapi. Inden starten på kemoterapien blev indledt, blev der foretaget en CT-skanning med henblik på om kræften havde spredt sig. Ved denne undersøgelse gik kontrastvæsken ved siden af blodbanen. To måneder efter blev der foretaget en ny CT-skanning, der viste, at der var levermetastaser.

Der blev blandt andet klaget over, at der blev begået fejl i forbindelse med CT-skanningen..

Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med CT-skanning

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af afdelingslægen. Nævnet fandt dog at det havde været hensigtsmæssigt, om CT-skanning beskrivelsen desuden havde indeholdt en bemærkning om, at CT-skanningen da injektionen af kontrast, ikke som tilsigtet havde ramt blodbanen (subakut), ikke var optimal til påvisning af levermetastaser.

Nævnet oplyste, at når man foretager en CT skanning med intravenøs kontrast, skal selve skanningen gennemføres samtidig med, eller umiddelbart efter, start af kontrastinjektionen. Det er almindelig rutine at være hos patienten, når injektionen bliver påbegyndt, men i forbindelse med selve skanningen er patienten alene. Man har derfor ingen praktisk mulighed for at afbryde skanningen. Subkutan injektion af kontrast er en velkendt komplikation, som med de kontraststoffer, der anvendes i dag, er uden følgevirkninger for patienten, udover selve ubehaget i forbindelse med injektionen. For at undgå overdosering af kontraststoffet er det ikke almindelig praksis straks at gentage skanningen efter fornyet injektion af kontrast.