Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 48- årig mand havde gennem kortere tid haft føleforstyrrelser og styringsbesvær i højre arm samt svimmelhed. Ved bevægelse havde han videre smerter i venstre arm og bag brystbenet med udstråling til kæben. Der blev fundet indikation for foretagelse af undersøgelse af hjertets kranspulsårer. Efterfølgende udviklede patienten blodpropper to steder i venstre hjernehalvdel.

Der blev klaget over, at undersøgelsen af hjertets kranspulsårer ikke blev gennemført korrekt.

Den fulde tekst

Klager over fejl ved gennemførelse af undersøgelse af hjertets kranspulsårer (blodprop i hjernen)

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af overlægens behandling af patienten, idet nævnet lagde vægt på, at der ved undersøgelse af hjertets kranspulsårer er en risiko for, at der dannes små blodpropper, der rives med af blodstrømmen.

Nævnet fandt dog anledning til at bemærke, at det ikke var muligt at afgøre, om blodpropperne, der blev konstateret i hjernen, skyldtes selve undersøgelsen eller en i forvejen dårlig blodforsyning til hjernen.