Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 33-årig kvinde blev i fuld bedøvelse opereret på grund af en byld på indersiden af højre balde. Bylden blev udtømt efter at patienten var blevet bedøvet med Propofol, Fentanyl og ilt på maske.

Operationen forløb uden komplikationer, men efter et par dage oplevede patienten en snurrende, sovende fornemmelse i højre kind og læben, kuldefornemmelser samt snurrende fornemmelse i venstre 4. og 5. finger.

Der blev klaget over disse føleforstyrrelser og anført, at generne kunne skyldes narkosen.

Den fulde tekst

Klage over føleforstyrrelser efter operation i fuld bedøvelse

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen.

Nævnet oplyste, at der ikke i litteraturen er beskrevet bivirkninger ved den anvendte bedøvelsesform, som kunne minde om de beskrevne symptomer.