Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 90-årig kvinde, der var blind og kørestolsbruger, blev indlagt på sygehuset, idet hun havde smerter i brystet, åndenød og hjertebanken.

En sygeplejerske bestilte ved udskrivelsen siddende hjemtransport og bad en social- og sundhedsassistentelev følge hende til bilen. Ved ankomsten til sit hjem var patienten både psykisk og fysisk meget påvirket af den siddende transport.

Der blev klaget over, at man havde bestilt siddende hjemtransport, og at social- og sundhedsassistenteleven, som hjalp patienten i transporten, ikke ændrede transporten til en liggende transport.

Den fulde tekst

Klage over siddende transport

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere sygeplejerskens skøn over patientens tilstand, da hun bestilte siddende hjemtransport, og lagde herved vægt på, at det fremgik af sygeplejejournalen, at patienten under indlæggelsen kun kunne stå op ved en persons hjælp. Endvidere var patienten blind, og hun blev af to personer fuldt til toilettet, da hun var nervøs og usikker. Af sygeplejejournalen var det kun noteret en gang, at patienten havde været oppe og sidde i en stol.

Patientklagenævnet kunne oplyse, at det gennem flere år har været almindelige praksis, at en siddende transport kan indebære en længere transporttid end en liggende, idet man har flere patienter i bilen samtidig og derfor ikke transporterer den enkelte patient direkte fra et sted til et andet.

Det fremgik af sagen, at patienten var blevet fulgt ud til bilen af en social- og sundhedsassistentelev.

Patientklagenævnet kunne oplyse, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over social- og sundhedsassistentelever. Nævnet kunne derimod tage stilling til, hvorvidt sygeplejersken burde have sørget for, at en uddannet fagperson fulgte patienten til bilen. Nævnet kunne endvidere oplyse, at det er almindelig praksis, at sygeplejersker uddelegerer opgaver af denne karakter. En beslutning om transportform evalueres almindeligvis ikke på tidspunkt, hvor patienten følges ud til den ventende bil. Nævnet fandt herefter, at sygeplejerske havde handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, da hun vurderede, at social- og sundhedsassistenteleven kunne følge patienten til bilen.