Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 23-årig mand blev indlagt på sygehuset med smerter i maven. Ved første undersøgelse blev der konstateret indirekte ømhed og slipømhed.

Ved undersøgelse tre timer senere blev der fundet direkte ømhed i højre side af maven med tegn på bughindepåvirkning. Det blev vurderet, at der kunne være tale om akut blindtarmsbetændelse. Overlæge B valgte at se tiden an.

Ved undersøgelse næste morgen blev der konstateret forværring i tilstanden, og patienten blev opereret for blindtarmsbetændelse.

Der blev blandt andet klaget over, at overlæge B ventede for længe inden han opererede patienten.

Den fulde tekst

Klage over behandling af blindtarmsbetændelse

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af overlæge B, men nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlægen ved undersøgelsen af patienten også havde foretaget undersøgelse af endetarmen.

Nævnet oplyste, at diagnosen blindtarmsbetændelse kan være vanskelig at stille. Mistanken vækkes primært på baggrund af karakteristiske symptomer og fund ved den objektive undersøgelse. Det vigtigste fund ved objektiv undersøgelse er tilstedeværelse af såkaldt peritoneal reaktion. Ved dette forstås en særlig udtalt ømhed ved slip og bankning samt indirekte ømhed. Symptomerne kan imidlertid være mere diskrete, og i sådanne tilfælde kan det være relevant at holde patienten under observation.

Nævnet oplyste endvidere, at indre ømhed ved undersøgelse med en finger i endetarmen i sjældne tilfælde kan bidrage til at stille diagnosen blindtarmsbetændelse.