Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 79- årig mand blev den 27. marts 2004 indlagt på apopleksi afdelingen på grund af talebesvær og nedsat kraft i højre arm. Dagen efter havde han besvær med sit høreapparat. Samme dag førte plejepersonalet ikke kostregnskab. Den følgende dag fik patienten kun 500 ml at drikke. I løbet af natten til den 30. marts 2004 faldt patienten ud af sin seng. Den følgende dag blev han overflyttet til en anden afdeling.

Der blev klaget over, at personalet ikke gav patienten en korrekt pleje i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004. Det blev herved anført, at man fjernede sengehesten, så han faldt ud af sengen. Det er endvidere anført, at man ikke noterede i journalen, at han faldt ud af sengen eller bad en læge om at tilse ham efter faldet.

Den fulde tekst

Klage over pleje af ældre mand på en apopleksiafdeling

 

 

Nævnet fandt at sygeplejerske A havde overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin journalføring af plejen den 30. marts 2004. Nævnet fandt samtidig at sygeplejerske A ved sin pleje havde overholdt loven. Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de øvrige sygeplejersker på apopleksi afdelingen for deres pleje af patienten i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004.

Nævnet lagde vægt på, at sygeplejersker har pligt til at journalføre forhold af væsentlig betydning for plejen eller behandlingen af patient. Det var nævnets opfattelse, at patientens fald i den konkrete situation måtte anses for et forhold af væsentlig betydning, hvorfor nævnet kritiserede sygeplejerske A for den manglende journalføring heraf. Nævnet fandt eller at plejen havde været i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i det konkrete tilfælde.