Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 45-åring mand fik foretaget fjernelse af en knude ved endetarmen ved en kikkertrørsoperation. Efterfølgende opstod der byldedannelse, hvorfor der blev foretaget fornyet operation, hvor der blev anlagt en stomi. Dernæst udviklede patienten tarmslyng, hvorfor der atter måtte foretages operation.

Der blev klaget over reoperationen, hvor der blev anlagt stomi.

Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med anlæggelse af ny tarmåbning (loop-ileostomi)

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af overlægen, idet det ved fornyet operation på grund af den opståede tarmslyng blev konstateret, at tarmen, der var brugt til stomi, var drejet, hvorved der var opstået en aflukning af selve tarmen. Nævnet lagde vægt på, at det i forbindelse med anlæggelse af stomi er vigtigt at sikre sig, at selve tyndtarmsslyngen ikke er snoet, da der i så fald vil opstå tarmstop.