Den fulde tekst
L 4
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Strafskærpelse m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 49
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 22
1.beh 7/12 07 FF 283
Lovf som vedt 24/1 08 Tillæg C 117
Betænkning 30/1 08 Tillæg B 136
2.beh 26/2 08 FF 1857
3.beh 28/2 08 FF 2024
Lov nr 173 af 12. marts 2008
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Henrik Rasmussen (KF), Johs. Poulsen (RV), Gitte Seeberg (NY).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven gennemføres en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven. Loven har til formål at hæve bundniveauet for bøder på miljøbeskyttelseslovens område både for privates og erhvervsdrivendes overtrædelser. Formålet er herudover at ensrette bødeudmålingen. Bødeniveauet for overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven i førstegangstilfælde vil i almindelighed være på minimum kr. 5.000. Loven træder i kraft den 1. april 2008.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 106 stemmer.