Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 73
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 51
1.beh 13/12 07 FF 429
Betænkning 23/1 08 Tillæg B 110
Ændringsforslag til 2. behandling 18/2 08 Tillæg B 163 af
2.beh 19/2 08 FF 1578
Lovf optrykt efter 2.beh 19/2 08
3.beh 21/2 08 FF 1687
Lovf som vedt 21/2 08 Tillæg C 99
Lov nr 106 af 26. februar 2008
Ordførere: (1.beh) Peter Juel-Jensen (V), Thomas Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Knud Kristensen (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven vedrører en generel modernisering og ajourføring af det samlede regelsæt for tvistløsninger på det arbejdsretlige område, hvor reglerne for Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter samles i én og samme lov. Lovforslaget byggede på betænkning nr. 1489/2007 fra det lovforberedende udvalg om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 123 stemmer.