Den fulde tekst
L 15
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Nedvejning af varebiler).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 541
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 528
1.beh 30/11 07 FF 149
Betænkning 5/12 07 Tillæg B 34
2.beh 11/12 07 FF 301
Tillægsbet 12/12 07 Tillæg B 63
3.beh 14/12 07 FF 491
Lovf som vedt 14/12 07 Tillæg C 53
Lov nr 1537 af 19. december 2007
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven fjerner en utilsigtet konsekvens af ændringerne i registreringsafgiften og vægtafgiften fra foråret, jf. lov nr. 541 af 6. juni 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.
Loven er rettet mod de ca. 35.000 varebiler, som skønnes at være nedvejet til en tilladt totalvægt på 2.000 kg. eller mindre siden den 24. april 2007. Fremover skal der som udgangspunkt betales afgifter efter vægtafgiftsloven, som om bilen ikke er blevet nedvejet. Samtidig skal biler, der nedvejes efter lovforslagets fremsættelse, afgiftsberigtiges på ny med 95 pct. efter registreringsafgiftsloven. Dette sikrer balancen mellem registreringsafgiften af en varebil og den løbende afgift, der opkræves for bilen.
Loven forhindrer et utilsigtet provenutab på potentielt ca. 600 mio. kr. på årsbasis. Hvad angår de allerede nedvejede biler, skønnes loven at medføre, at staten undgår et tab på ca. 140 mio. kr. på årsbasis som følge af nedvejningen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.