Den fulde tekst
L 27
Forslag til lov om medie- og journalisthøjskolen.
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 908
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 885
1.beh 6/12 07 FF 263
Betænkning 25/3 08 Tillæg B 391
2.beh 1/4 08 FF 2498
Lovf optrykt efter 2.beh 1/4 08
3.beh 3/4 08 FF 2681
Lovf som vedt 3/4 08 Tillæg C 207
Lov nr 220 af 8. april 2008
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Christine Antorini (S), Martin Henriksen (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Henrik Rasmussen (KF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Malou Aamund (NY).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven danner grundlaget for journalist- og mediehøjskolens virke efter en sammenlægning af Danmarks Journalisthøjskole og Den Grafiske Højskole. Loven fastsætter institutionens formål og opgaver. Institutionen har til opgave at udbyde videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder. Institutionen skal endvidere varetage videncenterfunktion og udviklings- og forskningsopgaver inden for de nævnte uddannelssområder. Loven skal ses i sammenhæng med reformen af institutionsstrukturen for de videregående uddannelser.
Afstemning:
L 27 enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.