Den fulde tekst
L 13
Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 502
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 493
1.beh 30/11 07 FF 171
Betænkning 9/1 08 Tillæg B 75
Ændringsforslag til 2. behandling 16/1 08 Tillæg B 87 af
2.beh 17/1 08 FF 858
Lovf optrykt efter 2.beh 17/1 08
3.beh 22/1 08 FF 1042
Lovf som vedt 22/1 08 Tillæg C 56
Lov nr 85 af 20. februar 2008
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bemyndiger regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien. Baggrunden er, at overenskomsterne ikke længere giver afbalancerede fordele for Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.
Loven medfører ikke, at de to overenskomster opsiges. Det vil kun ske, hvis nye forhandlinger ikke giver et gunstigt resultat
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.