Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.
Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 750
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 719
1.beh 6/12 07 FF 261
Betænkning 27/3 08 Tillæg B 429
2.beh 1/4 08 FF 2498
3.beh 3/4 08 FF 2678
Lovf som vedt 3/4 08 Tillæg C 202
Lov nr 308 af 30. april 2008
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Mette Gjerskov (S), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Malou Aamund (NY).
Ministre: (1.beh) klima- og energiministeren.
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg (EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal fremme udvikling og anvendelse af energieffektive og miljøvenlige energiforbrugende produkter. Ved energiforbrugende produkter forstås alle former for apparater, motorer, kedler, maskiner og anlæg, der anvender energi. Hensigten er at begrænse energiforbruget og belastningen af miljøet. Loven er et led i gennemførelsen af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (eco-design-direktivet). Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 13 fra folketingsåret 2007-08, 1. samling.
Afstemning:
L 20 enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.