Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 4, indsættes efter »mobil-tv«: »efter DVB-H standarden«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2007.

Kulturministeriet, den 30. november 2007

Brian Mikkelsen

/ Lars M. Banke