Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 12. september 1989 mellem de nordiske lande for så vidt angår skatter af arv og gaver

I tilslutning til Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 11. november 1992, Lovtidende C, meddeles følgende:

Sverige opsagde den 25. juni 2007 overenskomst af 12. september 1989 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter af arv og gave, da sådanne skatter ikke længere eksisterer i Sverige. Overenskomsten finder fortsat anvendelse i forholdet mellem de øvrige kontraherende stater.

Skatteministeriet, den 4. december 2007

Kristian Jensen

/