Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 21. oktober 1986 mellem Danmark og Sovjetunionen

I tilslutning til Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 69 af 18. september 1987, Lovtidende C, meddeles følgende:

Belarus (Hviderusland)meddelte den 21. juni 2005, at man anser overenskomst af 21. oktober 1986 mellem Kongeriget Danmarks regering og Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers regering til undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomst og formue for at være gældende i forholdet mellem Belarus og Danmark.

Skatteministeriet, den 4. december 2007

Kristian Jensen