Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1365 af 11. december 2006 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Krav nr. 6a og 6b i bilag 1 træder i kraft den 1. januar 2009.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 13. december 2007

Finn Lauritzen

/ Lasse Sundahl