Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Kommunal grundkapital i plejeboliger, maksimumsbeløb ved byggeri på lejet grund, bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede m.v.).
Af velfærdsministeren (Karen Jespersen (V)).
Fremsat skr 12/12 07 Tillæg A 1826
Lovf som fremsat 12/12 07 Tillæg A 1809
1.beh 17/1 08 FF 918
Betænkning 19/2 08 Tillæg B 164
2.beh 26/2 08 FF 1857
3.beh 11/3 08 FF 2125
Lovf som vedt 11/3 08 Tillæg C 163
Lov nr 194 af 26. marts 2008
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF), Bente Dahl (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Jørgen Poulsen (NY).
Ministre: (1.beh) velfærdsministeren (Karen Jespersen).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven et bl.a. at udmønte en række elementer fra regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og KL's (Kommunernes Landsforening) aftale om kommunernes økonomi. Loven indebærer bl.a., at der sker en nedsættelse af den kommunale grundkapital ved byggeri af plejeboliger og en reduktion af det maksimumsbeløb, der gælder ved byggeri af almene boliger på lejet grund, og der åbnes mulighed for bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede.
Afstemning:
L 44 vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF, RV og NY) mod 2 (EL); 46 (S og SF) stemte hverken for eller imod.