Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ventetiden for adgang til ydelser efter lov om offentlig sygesikring

Bekendtgørelsen nr. 77 af 10. marts 1982 om ventetiden for adgang til ydelser efter lov om offentlig sygesikring ophæves den 15. januar 2008.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 19. december 2007

Jakob Axel Nielsen

/ Lene Christensen