Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå

(Forlængelse af Gudenaacentralens koncession til den 8. januar 2014)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 184 af 20. marts 1918 om udnyttelse af vandkraften i Gudenå, som ændret ved lov nr. 1274 af 20. december 2000 og lov nr. 1054 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »indtil den 8. januar 2008« til: »indtil den 8. januar 2014«.

2. § 1, litra o, ophæves.

Litra p og q bliver herefter litra o og p.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2007

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen