Den fulde tekst
L 47
Forslag til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 13/12 07 Tillæg A 1895
Lovf som fremsat 13/12 07 Tillæg A 1846
1.beh 10/1 08 FF 662
Betænkning 29/4 08 Tillæg B 618
2.beh 6/5 08 FF 4169
Lovf optrykt efter 2.beh 6/5 08
3.beh 8/5 08 FF 4368
Lovf som vedt 8/5 08 Tillæg C 585
Lov nr 346 af 14. maj 2008
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Kim Mortensen (S), Martin Henriksen (DF), Nanna Westerby (SF), Henrik Rasmussen (KF), Morten Østergaard (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører, at de hidtidige erhvervsakademisamarbejder erstattes af nye selvstændige institutioner benævnt erhvervsakademier, som har selvstændig ledelse og økonomi. Loven fastsætter grundlaget for erhvervsakademiernes etablering og virke. En række at lovens bestemmelser viderefører gældende ret, herunder lov om professionshøjskoler og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Lovforslaget var en udmøntning af aftale af 12. juni 2007 om erhvervsakademier indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV, NY og Gitte Seeberg (UFG)) mod 17 (SF og EL).