Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændring af ”Vejledning om vielse nr. 1: Ægteskabsbetingelserne”

Den 1. januar 2008 træder den nye arvelov i kraft (lov nr. 515 af 6. juni 2007). Dette har på et punkt betydning for reglerne om indgåelse af ægteskab: Efter § 26, stk. 2, i den nye arvelov skal den længstlevende ægtefælle skifte et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab. Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke længere kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne sidder i uskiftet bo. Dette gælder også for uskiftede boer, der er etableret før den 1. januar 2008. Livsarvingerne kan således ikke give afkald på skifte og samtidig bevare deres arveret.

På den baggrund foretages følgende ændringer i ”Vejledning om vielse nr. 1: Ægteskabsbetingelserne”:

1. I pkt. 2.5.1. ændres 6. – 7. linje til følgende: ”3) Samtlige arvinger efter afdøde giver enten arveafkald eller samtykke til indgåelse af nyt ægteskab. (Hvis den længstlevende sidder i uskiftet bo, se afsnittet ”Den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo” nedenfor)”.

2. I pkt. 2.5.1. udgår afsnittet med overskriften ”Den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo”. I stedet indsættes under overskriften: ”Den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo” følgende tekst: ”Efter arvelovens § 26, stk. 2, skal den længstlevende ægtefælle skifte et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab. Dette indebærer, at førstafdødes livsarvinger ikke længere kan give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når denne sidder i uskiftet bo. Dette gælder også for uskiftede boer, der er etableret før den 1. januar 2008. Livsarvingerne kan således ikke give afkald på skifte og samtidig bevare deres arveret. Dette betyder, at hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at indgå nyt ægteskab, skal vedkommende anmode skifteretten om skifte af det uskiftede bo. I så fald dokumenteres adgangen til at indgå ægteskab som beskrevet i punktet om dokumentation for, at privat skifte og lign. er afsluttet og afsnittet om dokumentation for, at dødsboet er taget under behandling af bobestyrer.”

3. I punkt 2.5.1. indsættes i afsnittet Skiftefritagelse til sidst: ”Det er ikke muligt at meddele skiftefritagelse, hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, se ovenfor i afsnittet ”Den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo”.

Familiestyrelsen vil drøfte ændring af vielsesblanketterne som følge af den nye arvelov med forlagene.

Justitsmin./nFamiliestyrelsen, j.nr. 04-5010-00013, den 20. december 2007

Anette Hummelshøj